Remote Desktop Manager Enterprise 5.2 – Trình quản lý remote desktop trên Mac

Remote Desktop Manager Enterprise 5.2 – Trình quản lý remote desktop trên Mac

Mar 31, 2018

Developer

0 0

Remote Desktop Managergiúp bạn quản lý các kết nối remote desktop, mật khẩu và các thông tin vào một phần mềm duy nhất

Phần mềm thích hợp cho những nhân viên IT quản lý nhiều máy qua remote desktop hoặc những người có nhiều VPS windows, những người làm công việc MMO sài Macbook.

Trang chủ: http://mac.remotedesktopmanager.com/

Remote Desktop Manager Enterprise 3.5.4.2

https://www.fshare.vn/file/WL132QC4AV9B

Remote Desktop Manager Enterprise 3.6.1.1

https://www.fshare.vn/file/R7GBZSNLSWUD

Remote Desktop Manager v4.2.1.0

https://www.fshare.vn/file/GK5S8KS2LLWH

Remote Desktop Manager v4.4.1.0

https://www.fshare.vn/file/ZKKU8EYG3SFH

Remote Desktop Manager Enterprise 4.5.0.0

https://www.fshare.vn/file/8UCUZ5EB5GK8

Remote Desktop Manager Enterprise 5.2

https://www.fshare.vn/file/K9986TE8OI8C


Leave a Comment