Kiwi for Gmail – Ứng dụng Gmail trên Mac

Kiwi for Gmail – Ứng dụng Gmail trên Mac

Mar 31, 2018

FEATURED

1 0

Kiwi for Gmail (trước đây là Gmail for Mac) giúp bạn biến Gamil thành như 1 ứng dụng Desktop.  Không ai muốn sử dụng Gmail trong trình duyệt, trên iPhone cũng có ứng dụng Gmail rất tốt. Và giờ trên Mac cũng vậy.

2 năm làm việc từ một đội ngũ dày dạn kinh nghiệm với Apple, Bose và iRobot. Giống như các ứng dụng của Gmail trên iOS, Kiwi dành cho Gmail là trình duyệt email cung cấp cho bạn sức mạnh của Gmail trong trải nghiệm của một ứng dụng Desktop

Kiwi for Gmail 2.0.5

https://www.fshare.vn/file/M4HTBWCO358F

Kiwi for Gmail 2.0.8

https://www.fshare.vn/file/4X5LCNWEZIBP

 


Leave a Comment