BlueHarvest – Loại bỏ file .DS_Store

BlueHarvest – Loại bỏ file .DS_Store

Mar 31, 2018

MAC APPLICATION

0 0

Mặc định ổ cứng, usb… trên Mac luôn có các file .DS_Store lưu ẩn trong đó. BlueHarvest cho phép người dùng có thể:

      • Tự động loại bỏ các file “.DS_Store”.
      • Tự động loại bỏ các file Resource fork (._).
      • Loại bỏ các folder rác từ ổ cứng di động.
 Sử dụng menu context Finder đơn giản dựa vào việc dọn dẹp ổ cứng, folder và các file lưu trữ. Giúp thư mục trông gọn gàng hơn!


Leave a Comment