BBEdit – Công cụ soạn thảo HTML

BBEdit – Công cụ soạn thảo HTML

Mar 31, 2018

Developer

1 0

BBEdit là một trong những công cụ chuyên nghiệp hàng đầu trong việc soạn thảo mã HTML và các mã nguồn khác dành cho hệ thống Macintosh…

Chương trình với giao điện đơn giản, trực quan giúp người sử dụng dễ dạng tận dụng được những tính năng tốt nhất của phần mềm, bao gồm các tính năng tìm các file trùng lặp, các mẫu mô hình, tìm và thay thế các đối tượng cần thiết giữa các ứng dụng (có thể tương tác với các file lưu trữ trên máy chủ từ xa), các công cụ khởi tạo dự án, chuyển hướng các chức năng và cú pháp trong số nhiều ngôn ngữ lập trình, các giao thức FTP và SFTP, hỗ trợ các mã AppleScript, Mac OS X Unix… và các công cụ hoàn chỉnh mạnh mẽ dành cho HTML.

Các tính năng chính của chương trình:

  • Người sử dụng có thể thêm các thẻ mở rộng vào các vị trí nhất định theo tùy chọn, chọn các biểu tượng kết nối dữ liệu nguồn theo ngôn ngữ mong muốn.
  • Khi quét một hoặc nhiều thư mục với nhiều ý định khác, thư mục quản trị SCM sẽ được bỏ qua, nếu tính năng “Search Invisible Folders” có được kích hoạt với các định dạng file sau: CVS, .svn, .git, .hg, .bzr… điều này có thể giúp người sử dụng tránh được các phiền toái sau này khi chẳng may thao tác nhầm lên các file hệ thống.

https://www.fshare.vn/file/HARNPB6L85ORBBEdit 11.6.2

https://www.fshare.vn/file/HARNPB6L85OR

BBEdit 11.6.3

https://www.fshare.vn/file/LSVRX4GMJL29

BBEdit 11.6.5

https://www.fshare.vn/file/P7JVGFI1B8VG

BBEdit 11.6.6

https://www.fshare.vn/file/3DC93D9XM1YI

BBEdit 11.6.8

https://www.fshare.vn/file/1YIE8NA5NKN8

BBEdit 12

https://www.fshare.vn/file/FB23X82B6L98

BBEdit 12.0.1

https://www.fshare.vn/file/N4BWE1NWAG3V

BBEdit 12.1.2

https://www.fshare.vn/file/KZ1UVL3EGTHN


Leave a Comment