Integrity Plus – Kiểm tra Website broken-link và hơn thế

Integrity Plus – Kiểm tra Website broken-link và hơn thế

Mar 21, 2018

Developer

0 0

Integrity Plus là phần mềm kết hợp tính năng của Integrity, trình kiểm tra liên kết miễn phí và Scrutiny, bộ công cụ quản trị trang web. Nếu bạn quản lý nhiều hơn một trang web, thì Integrity Plus cho phép bạn lưu các thiết lập cho mỗi trang web và chuyển đổi giữa chúng. Nó tạo ra một sitemap trong xml và một loạt các định dạng khác. Nó cũng thêm một hộp tìm kiếm và nút lọc để giúp bạn tìm kiếm dữ liệu của bạn.

Phiên bản 6 nhanh hơn và nhẹ hơn.

Quét trang web của bạn và kiểm tra các liên kết bị hỏng – nhanh và chính xác như Integrity
Tất cả các tính năng của Integrity miễn phí
Quản lý nhiều trang web
Tạo sitemap bằng xml, dấu chấm và csv
Các tùy chọn sitemap xml tốt, tùy chọn bao gồm hình ảnh và tệp PDF, thêm các quy tắc để cài đặt tần suất cập nhật và ưu tiên, hoặc chỉnh sửa theo cách thủ công
Tìm kiếm dữ liệu của bạn
Lưu trữ các trang trong khi quét với tùy chọn để chuyển đổi chúng sang một kho lưu trữ có thể duyệt

Integrity Plus 6.9.1

https://www.fshare.vn/file/OA27JUFAT3KE

Integrity Plus 6.11

https://www.fshare.vn/file/R2SIVNA7UHJ1

Integrity Plus 8.0.4

https://www.fshare.vn/file/1CDJCSPV16IR


Leave a Comment