IBM SPSS Statistics – Phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu

IBM SPSS Statistics – Phần mềm thống kê, phân tích dữ liệu

Mar 3, 2018

MAC APPLICATION

0 0

SPSS Là phần mềm chuyên dụng xử lý thông tin sơ cấp – thông tin được thu thập trực tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Thông tin được xử lý là thông tin định lượng (có ý nghĩa về mặt thống kê).

SPSS là một bộ chương trình mà nhiều người sử dụng ưa thích do nó rất dễ sử dụng. SPSS có một giao diện giữa người và máy cho phép sử dụng các menu thả xuống để chọn các lệnh thực hiện. Khi thực hiện một phân tích chỉ đơn giản chọn thủ tục cần thiết và chọn các biến phân tích và bấm OK là có kết quả ngay trên màn hình để xem xét. SPSS cũng có một ngôn ngữ cú pháp có thể học bằng cách dán cú pháp lệnh vào cửa sổ cú pháp từ một lệnh vừa chọn và thực hiện, nhưng nói chung khá phức tạp và không trực giác.

SPSS Statistics 25 focuses on increasing the analytic capabilities of the software to help you:
– Analyze your data with new and advanced statistics:
. Advanced Statistics module offers a variety of new features within GENLINMIXED and GLM / UNIANOVA methods.
. Support for Bayesian inference, which is a method of statistical inference.
– better integrate with third party applications:
. Tighter integration with Microsoft Office
– Save time and effort with productivity improvements:
. ChartBuilder improvements to build more attractive and modern graphics
. New innovative features with SPSS Amos V25
. Improvements data editor and syntax
. Accessibility improvements for people with visual disabilities
. Current UI fusion
. Simplified tools bars
. Improvements License

https://www.fshare.vn/file/4X3AVBLT1FRA


Leave a Comment