Desktop Clock – Đồng hồ trên Desktop

Desktop Clock – Đồng hồ trên Desktop

Mar 3, 2018

Lifestyle

0 0

Ứng dụng “Desktop Clock” giúp bạn đặt đồng hồ đẹp và thiết thực trên Mac và Dock của bạn. Ứng dụng cung cấp 23 kiểu dáng đẹp để lựa chọn, tùy thuộc vào tính cách và sở thích của bạn.

Designs Clock:
+ Watches Analog
+ Design Flip-Clock
+ quartz movement animated for analog watches

Application Features:
+ Adjustable position and size Clock
+ adjustable clock transparency
+ “always on top” Option
+ “Hot Corners “to bring the clock above all windows
+ watches are displayed on all desktops
+ App uses very few system resources

Main shopping application: full version – including

Desktop_Clock_1.8.1

https://www.fshare.vn/file/HAO8VHFEI2GU


Leave a Comment