Sublime Text – Editor mạnh mẽ trên mac

Sublime Text – Editor mạnh mẽ trên mac

Mar 1, 2018

Developer

2 0

Sublime text 2 là một editor khá mới, và nó vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, nó đã cung cấp một hiệu suất làm việc với các tính năng rất tuyệt vời.

Sublime text 2 bản thân nó đã hổ trợ rất nhiều thứ cho các nhà phát triển web, và ngoài ra nó còn có một hệ thống thư viện Plugins rất phong phú và đa dạng.

Plugin cần thiết

Đây là danh sách các plug-in cần phải có khi sử dụng Sublime text 2, nó sẽ giúp cho các bạn đỡ tốn 1 khối thời gian đấy. Ngoài ra thì còn rất nhiều phugin khác, các bạn có thể xem thêm tại đây: http://wbond.net/sublime_packages/community

 • Sublime Prefixr (Ctrl+Alt+X)
 • Sublime Alignment (Ctrl+Alt+A)
 • Jquery
 • Jquery snippets
 • Nettuts Fetch
 • Sublime CodeIntel
 • Tag
 • Prefixr
 • Google search
 • WordPress
 • HTML5
 • Indent Guides

Sublime Text 3.0.0.8

http://www.fshare.vn/file/T3JVWC279T/

Sublime Text Build 3109

https://www.fshare.vn/file/A4GLDTPTR1MP

Sublime Text Build 3112

https://www.fshare.vn/file/JCSOSMJIOKLW

Sublime Text Build 3122

https://www.fshare.vn/file/UONYJIPP5BU1

Sublime Text 3 (Dev)3129

https://www.fshare.vn/file/C33VWM3B1XBF

Sublime Text 3 – 3130

https://www.fshare.vn/file/APELKPLLXLXL

Sublime Text 3 Dev (3134)

https://www.fshare.vn/file/MXLVDW5S7E2S

Sublime Text v3.0[Build 3139]

https://www.fshare.vn/file/BUZ5IUIPP49M

Sublime Text v3.0[Build 3140]

https://www.fshare.vn/file/VT8E1NXF1MRO

Sublime Text 3 Dev (3141)

https://www.fshare.vn/file/K6S6ALU761DH

Sublime_Text_3[3144]

https://www.fshare.vn/file/W7VNCFWXQLHD

Sublime_Text_v3[3149]

https://www.fshare.vn/file/GAPJ9CP8OJE1

Sublime Text Build 3157

https://www.fshare.vn/file/OTS9LWKVCUZ6

 


Leave a Comment