SimpleMind – Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy đơn giản

SimpleMind – Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy đơn giản

Mar 1, 2018

Business

3 0

SimpleMind Desktop là phần mềm vẽ sơ đồ tư duy đơn giản và dễ sử dụng nhât cho mac, idea-collecting, ưng dụng có thể kết nối với ứng dụng SimpleMind trên iPhone/iPad

Features
・Easy to use drag, arrange, and edit directly on the Mind Map page.
・Tap or drag Node Well to add new Topics.
・Full Undo/Redo in the editor.
・Visual styles change colors, borders and lines for maximum presentation impact.
・Pick colors from style palette or custom colors.
・Cut/Copy/Paste – move or duplicate topics between Mind Maps.
・Create new MindMap from selection or clipboard
・Reconnect topics using drag-and-drop, aided by topic auto-layout.simplemap1simplemap2simplemap3

SimpleMind 1.14

https://www.fshare.vn/file/KS1FSGNJKWJP

SimpleMind 1.16 Full

https://www.fshare.vn/file/C48HHPUUE9PK

SimpleMind 1.17 Full

https://www.fshare.vn/file/A28M6OO5BWEW

SimpleMind_Full_1.20.0

https://www.fshare.vn/file/GASUK2C7NIBP

Khi có phiên bản mới mình sẽ cập nhật trực tiếp vào Post này mà không tạo post mới nên các bạn có thể tải bản mới nhất (Link cuối cùng) hoặc phiên bản cũ hơn phù hợp với OS mà bạn đang chạy


Leave a Comment