Bartender – Sắp xếp, làm đẹp Menubar trên Mac

Bartender – Sắp xếp, làm đẹp Menubar trên Mac

Mar 1, 2018

FEATURED

2 0

Bartender 2 giúp bạn tổ chức lại các ứng dụng trên Menu bar, bằng cách ẩn chúng, sắp xếp lại, hoặc di chuyển chúng tới Bartender Bar.
Bạn có thể hiển thị menubar dạng đầy đủ, hoặc ẩn tất cả vô Bartender Bar.

Có rất nhiều thiết đặt khác đang chờ các bạn khám phá giúp làm cho Thánh Menubar của các bạn trở nên gọn gàng và đẹp hơn

12

Menubar dạng Full list

65

Ẩn các thành phần trên Menubar (Hình sau khi ẩn)

Bartender 2.0

https://www.fshare.vn/file/D8T3P3YCKHIR

Bartender 2.0.2

https://www.fshare.vn/file/ENUZ7PP6E7JV

Bartender 2.0.5

https://www.fshare.vn/file/MA95MIDZP8QS

Bartender 2.0.8

https://www.fshare.vn/file/AVCPCB9146BQ

Bartender 2.1.0

https://www.fshare.vn/file/TC1UUINICW98

Bartender 2.1.5

https://www.fshare.vn/file/DKF9N7S53MPD

Bartender 3.0.2

https://www.fshare.vn/file/TQW4LADSLADR

Bartender 3.0.6

https://www.fshare.vn/file/C32QAXM22UT9

Bartender 3.0.7

https://www.fshare.vn/file/FHVNDO1RHSCZ

Bartender_v3.0.12

https://www.fshare.vn/file/SR58E3X5NKN9

Bartender_v3.0.39

https://www.fshare.vn/file/9JQRDA1YID2W

Bartender_v3.0.39

https://www.fshare.vn/file/YCH63P2TQZES


Leave a Comment