Mail Designer Pro 3 – Công cụ thiết kế email HTML

Mail Designer Pro 3 – Công cụ thiết kế email HTML

Jan 10, 2018

Business

0 0

Mail Designer Pro 2 là một công cụ chuyên nghiệp cho việc tạo ra các bản tin đáng kinh ngạc cho cả máy tính để bàn và các thiết bị di động. Với phiên bản mới này, bây giờ dễ dàng hơn bao giờ hết để tối ưu hóa các bản tin và email HTML cho màn hình lớn và nhỏ, mà không có bất kỳ mã hóa HTML!

mail designer pro

Tạo các thiết kế thư của bạn trong thế hệ điện thoại thông minh mới như iPhone 6 Plus, Nexus 6 hay Galaxy Note. Dễ dàng tích hợp video, hình ảnh động, đồ họa, và 500 + web-phông chữ. Lấy cảm hứng cho phong cách bản tin sáng tạo từ một trong nhiều mẫu tử bao gồm. Thư Designer Pro 3 được cập nhật hỗ trợ Full cho macOS Sierra 10.12

Mail Designer Pro 2 v2.3.1

https://www.fshare.vn/file/GSE9SZCFWWLY

Mail Designer Pro 2.5.1

https://www.fshare.vn/file/CV4NPDDH1EMQ

Mail Designer Pro 3

https://www.fshare.vn/file/ASUL5PUTAPGT

Mail Designer Pro 3.0.2

https://www.fshare.vn/file/96S7AJKZYLRT

Mail Designer Pro 3.2.1

https://www.fshare.vn/file/3BYLVE1NXG8H

Mail Designer Pro 3.3.0

https://www.fshare.vn/file/W4HVNBESHPVY

Mail Designer Pro 3.5

https://www.fshare.vn/file/CRJ5S9LZWAG3

Mail Designer Pro 3.6.5

https://www.fshare.vn/file/B94K6WRUPNV8


Leave a Comment