PopClip – Trình cắt dán như trên iPhone cho Mac

PopClip – Trình cắt dán như trên iPhone cho Mac

Jan 7, 2018

MAC APPLICATION

1 1

PopClip sẽ giúp người dùng sở hữu những tính năng như Cut, Copy và Paste, với một menu xuất hiện khi người dùng chọn văn bản trên máy tính Mac.

Cách sử dụng:

– Sử dụng con trỏ chuột để chọn một vài văn bản

– PopClip xuất hiện

Các tính năng chính:

– Giao diện người dùng thân thiện

– Tìm kiếm nhanh chóng trên web đối với đoạn văn bản người dùng đã chọn

– Mở đường link trang web chỉ với một lần kích

– Nhận định nghĩa của từ điển và kiểm tra lổi chính tả

– Nhỏ gọn, hoạt động nhanh và rất hữu ích.

PopClip

 

PopClip 1.4.4

http://www.fshare.vn/file/TM23HPAQKT/

PopClip (1.5.4)

https://www.fshare.vn/file/5R7BRLHAQKBM

PopClip (1.5.6)

https://www.fshare.vn/file/X4GORK99AFX6

PopClip (1.5.7)

https://www.fshare.vn/file/UZ23YBCJE2SM

PopClip (1.5.8)

https://www.fshare.vn/file/W4LEX94LBKKX

PopClip (1.5.8-1)

https://www.fshare.vn/file/TZ6MBG4UMEQB


Leave a Comment