iExplorer 4.1.12 – Quản lý iPhone, iPod, iPad trên MacOS

iExplorer 4.1.12 – Quản lý iPhone, iPod, iPad trên MacOS

Dec 10, 2017

FEATURED

2 0

iExplorer là chương trình quản lý iPhone, iPod, iPad dành cho máy Mac, Với giao diện chính hỗ trợ kéo và thả, bạn có thể nhanh chóng copy file và folder giữa máy Mac với iPhone/iPad/iPod.

Chương trình sử dụng được với cả các thiết bị đã jaibreak và chưa jaibreak và tương thích với cáp kết nối USB của iPhone/iPad/iPod

Các chức năng nổi bật:

– Hội tụ tất cả các công nghệ kết nối giữa điện thoại và máy Mac

– Chỉ với 1 click chuột bạn có thể đưa video và nhạc từ máy Mac vào iPhone/iPad/iPod và ngược lại.

– Dễ dàng truyền và tải các file ảnh từ iPhone/iPad/iPod vào máy Mac

– Có thể mở bất cứ folder nào, bao gồm cả playlisth, photo album với Finder.

– Có thể xem iTunes backups. Trích xuất tin nhắn (bao gồm cả file đính kèm), lịch, voicemail, lịch sử cuộc gọi, danh bạ, ghi chú…

iexplorer

iExplorer-3.2.3.5

http://www.fshare.vn/file/TTMH2FW52T/

iExplorer 3.8.1.0

https://www.fshare.vn/file/TL84LDTR1JDZ

iExplorer 3.8.4.0

https://www.fshare.vn/file/661ELIGK5R42

iExplorer 3.9.1.0

https://www.fshare.vn/file/D5E8QQ5BSSE8

iExplorer 3.9.5.0

https://www.fshare.vn/file/X28OH4UMABGZ

iExplorer 3.9.7

https://www.fshare.vn/file/LYTWU8DVYZTT

iExplorer 3.9.11.0

https://www.fshare.vn/file/L5K6WSX28OEQ

iExplorer 3.9.14.0

https://www.fshare.vn/file/EI2HZBBDNW88

iExplorer 4.0.30

https://www.fshare.vn/file/EB259JMBEQB3

iExplorer 4.0.6

https://www.fshare.vn/file/PX7Z2ZLRP2RI

iExplorer 4.0.10

https://www.fshare.vn/file/6ITCWBJKUDXD

iExplorer 4.0.11.0

https://www.fshare.vn/file/9T2LIGIWPKGB

iExplorer 4.0.12

https://www.fshare.vn/file/FVUE44ZDKIKZ

iExplorer 4.1.1

https://www.fshare.vn/file/7XSXZWBLOGVS

iExplorer 4.1.2

https://www.fshare.vn/file/VZ6HNJFC36BR

iExplorer 4.1.4

https://www.fshare.vn/file/OH7AIGHSASR9

iExplorer 4.1.11 (Hỗ trợ iPhone X)

https://www.fshare.vn/file/2NTTHOO5BWCQ

iExplorer 4.1.12 (Hỗ trợ iPhone X)

https://www.fshare.vn/file/3VVKUAM21QEI


Leave a Comment