Skysoft iTransfer – Trình quản lý thiết bị di động

Skysoft iTransfer – Trình quản lý thiết bị di động

Nov 4, 2017

MAC APPLICATION

0 0

Sao lưu hình ảnh, nhạc, phim từ iPhone/iPad/iPod/Android phone vào Mac hoặc iTunes Library, tranfer media giữa iPod, iOS và các thiết bị Android.

iSkysoft iTransfer nâng cao trải nghiệm âm nhạc của bạn lên một “Level” mới. Phần mềm phá vỡ rào cả giữa iTunes và các thiết bị iOS khác, không phải rắc rối qua các bước đồng bộ.. chép qua lại giữa Mac và các thiết bị chỉ với vài thao tác kéo thả.

itransfer


Leave a Comment