PhoneClean Pro – Phần mềm dọn rác cho iPhone, iPad

PhoneClean Pro – Phần mềm dọn rác cho iPhone, iPad

Oct 19, 2017

MAC APPLICATION

0 0

PhoneClean là một chương trình giúp bạn giải phóng không gian lãng phí trên iPad hoặc iPhone một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Từ menu chính, bạn sẽ thấy bốn tùy chọn:
– Nhanh sạch: cổ điển chức năng để loại bỏ hầu hết các tập tin vô ích.
– Làm sạch toàn diện: chiều sâu, để chăm sóc hoàn toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.
– Hộp công cụ: các tính năng tiên tiến để làm sạch kỹ lưỡng, sửa chữa và điều chỉnh jailbroken của iOS.
– Khôi phục: định dạng và cài đặt một thiết bị sao lưu.

Ngoài ra trong màn hình này, bạn cũng có thể kiểm tra thời gian quét và làm sạch cuối cùng đã được thực hiện và phát hành một bản tóm tắt ngắn gọn về những gì chiếm bộ nhớ iPhone hoặc iPad: video, âm thanh, hình ảnh, sách hoặc các ứng dụng khác.

Thiết bị hỗ trợ:
IPhone Series: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c.
Cặp trường hợp: Wi-Fi, wi-fi + 3G, iPad 2 (wi-fi, wi-fi + 3G), các trường hợp mới (wi-fi, wi-fi + 4G), trường hợp 4 trường hợp mini.
IPod Series: 1 iPod touch, iPod Touch 2, iPod touch 3, iPod touch 4, iPod touch 5.

PhoneClean Pro 5.0.1

https://www.fshare.vn/file/GK87YYPCCENU

PhoneClean Pro 5.1

https://www.fshare.vn/file/G54VRWZ1SOSL

PhoneClean Pro 5.1.1

https://www.fshare.vn/file/8IK2AYPENQGS


Leave a Comment