SSH Shell – Đăng nhập vào máy chủ chỉ với 1 click

SSH Shell – Đăng nhập vào máy chủ chỉ với 1 click

Oct 4, 2017

Developer

0 2

SSH Shell là ứng dụng quản lý kết nối SSH một cách chuyên nghiệp

Có thể quản lý nhiều phiên SSH cho các máy chủ khác nhau
Tự động kết nối lại sau khi bị ngắt kết nối
Nhớ và tự động điền mật khẩu đăng nhập SSH trong keychain của OS X tự động
Có thể quản lý khóa cá nhân, và có thể nhớ / quên cụm từ mật khẩu của khóa cá nhân trong keychain
Máy chủ có thể được import / export dưới dạng tệp JSON
Thiết bị đầu cuối tích hợp tương thích với Terminal.app / xterm / iTerm2
Chức năng SSH
Có thể nén kết nối SSH
Hỗ trợ khoá công khai, mật khẩu và các phương pháp xác thực tương tác bàn phím
Hỗ trợ Xác thực Google Authenticator và Tự động để xác minh hai bước
Hỗ trợ xác thực đa yếu tố
Có thể xử lý các loại khóa cá nhân DSA, RSA, ECDSA và ed25519
Các định dạng chính RFC4716, PKCS # 8 và PEM được hỗ trợ, tương thích với OpenSSH

SSH Shell 17.08

https://www.fshare.vn/file/1B8WKUBOA3B3

SSH Shell 17.09

https://www.fshare.vn/file/4J5TGJ3J5R7D


Leave a Comment