Komodo IDE – Bộ công cụ hỗ trợ lập trình

Komodo IDE – Bộ công cụ hỗ trợ lập trình

Oct 4, 2017

Developer

0 0

Komodo IDE là một môi trường phát triển cho các lập trình với một loạt các ngôn ngữ: PHP, Perl, Python, Ruby, Javascript, HTML …

Trong bài này chúng tôi sẽ trình bày một trong những môi trường phát triển phổ biến nhất, gọi là Komodo IDE. Đây là một sản phẩm thương mại do công ty ActiveState tạo ra, phục vụ IDE để phát triển các ứng dụng với các ngôn ngữ lập trình khác nhau,


Danh sách tạo PHP, Perl, Python, Ruby và Tcl. Tất nhiên cũng hỗ trợ cơ bản hơn như HTML, CSS, JavaScript, và ngôn ngữ XML. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ một số ngôn ngữ như các khuôn mẫu RHTML, Template-Toolkit, Smarty và Django.

Komodo IDE 10.2.3

https://www.fshare.vn/file/A82B6K2CA4GO

Komodo_IDE_v11.0.0.90668

https://www.fshare.vn/file/UE9RTJYXKPMQ


Leave a Comment