Photomatix Pro – Trình sửa ảnh trên MAC

Photomatix Pro – Trình sửa ảnh trên MAC

Sep 22, 2017

MAC APPLICATION

1 0

Photomatix Pro là chương trình có thể chạy trên cả Mac OS X lẫn Windows. Công cụ Tone Mapping còn có thể hoạt động độc lập dưới dạng plugin của Photoshop.

Nếu bạn đã từng sử dụng các chức năng ghép ảnh của Photoshop, Corel, Magicphoto… thì Photomatix sẽ gây ngạc nhiên cho bạn bằng khả năng “trộn” ảnh kỳ lạ của nó.

Khác với các thao tác ghép ảnh, tức đặt một phần hoặc nhiều ảnh số vào chung một tấm ảnh duy nhất, tính năng “trộn” ảnh của Photomatix sẽ trộn toàn bộ mọi chi tiết của nhiều tấm ảnh số lại với nhau để tạo thành một tấm ảnh tổng hợp theo kiểu “tả pí lù” rất độc đáo, tức bao gồm tất cả mọi đường nét của các tấm ảnh gốc.

WHAT’S NEW

Version 6.0.1:

Added Raw support for a few more camera models, such as the Canon 77D and 800D, Nikon D3400 and D5600, Olympus E-PL8 and E-M1Mark II, Pentax K-70 and K-P, and Panasonic G8, GF9 and GH5, among others.
Bug fixed: Canon 5D Mark IV Raw files shot in sRaw/mRaw mode, or at ISO settings higher than 400 were not supported.

REQUIREMENTS

OS X 10.5 or later

Photomatix Pro 5.0.3

http://www.fshare.vn/file/T7FXT5TXFT/

Photomatix Pro 5.0.5

https://www.fshare.vn/file/1FRC48JPQAXI

Photomatix Pro 6.0.2

https://www.fshare.vn/file/Z5FHVOJDXBID

Photomatix Pro 6.0.3

https://www.fshare.vn/file/RZBEO1UUHL98


Leave a Comment