Inpaint – Xóa những gì không mong muốn khỏi ảnh

Inpaint – Xóa những gì không mong muốn khỏi ảnh

Sep 22, 2017

MAC APPLICATION

0 0

Inpaint là phần mềm cho phép bạn có thể loại bỏ bất kì các đối tượng không mong muốn chẳng hạn như con người, văn bản, cây cối…từ những bức ảnh yêu thích của mình một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn chỉ việc chọn đối tượng, khu vực mình cần xóa, phần mềm sẽ tự động loại bỏ chúng theo yêu cầu.

Các tính năng chính:

– Sửa chữa ảnh cũ
– Hủy bỏ dấu bản quyền
– Hủy bỏ các đối tượng không mong muốn
– Hủy bỏ ngày tháng tạo ảnh
– Xóa nếp nhăn và nhược điểm trên da

Inpaint

Inpaint.5.6

http://www.fshare.vn/file/T5AHWVDQTT/

Inpaint  6.2

https://www.fshare.vn/file/BZTWRUNGZDMS


Leave a Comment