Coherence – Ứng dụng giúp chuyển website thành ứng dụng trên Mac

Coherence – Ứng dụng giúp chuyển website thành ứng dụng trên Mac

Sep 8, 2017

Developer

0 0

Coherence 5 cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ trang web nào thành một ứng dụng hoàn chỉnh cho OS X trong vài giây. Với sức mạnh của Google Chrome, nó cho phép mỗi ứng dụng có các cấu hình và tiện ích riêng biệt.

Coherence_v5

https://www.fshare.vn/file/L3B21QEHVQQ9


Leave a Comment