Smart Shooter – Điều khiển máy ảnh của bạn từ máy Mac

Smart Shooter – Điều khiển máy ảnh của bạn từ máy Mac

Aug 31, 2017

MAC APPLICATION

0 0

Smart Shooter cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn máy ảnh của bạn từ máy Mac, cho phép bạn tự do khám phá và thử nghiệm để giúp chụp ảnh hoàn hảo.

Hỗ trợ gần như hầu hết các máy ảnh mới hiện nay. Phần mềm giúp bạn kết nối máy ảnh với máy Mac của bạn và thực hiện tác thao tác điều chỉnh, chụp… ngay trên máy Mac

Smart Shooter 3.29

https://www.fshare.vn/file/4OV4MG8E41KI

Smart Shooter 3.31

https://www.fshare.vn/file/PRFJ74PW84J7


Leave a Comment