Mirror for Samsung TV 1.4.2 – Mirror màn hình Mac tới bất kỳ Samsung Smart TV

Mirror for Samsung TV 1.4.2 – Mirror màn hình Mac tới bất kỳ Samsung Smart TV

Aug 31, 2017

MAC APPLICATION

0 0

Mirror for Samsung TV hỗ trợ mirror display cho Samsung Smart TV từ model 2012 tới hiện tại. Để biết TV của bạn thuộc đời nào, xem ở phía sau TV. Sau đó tra theo bản kí tự sau để chọn khi chạy phần mềm

  • E = 2012
  • F = 2013
  • H = 2014
  • J = 2015
  • K = 2016

Chất lượng hiển thị sẽ phụ thuộc và chất lượng đường truyền của gia đình bạn. Một vài kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hình ảnh

– Cắm trực tiếp TIV của bạn bằng cáp LAN vô trực tiếp router.
– Dùng một Router chuẩn “ac”. Nếu không có, có thể dùng router chuẩn “n” .
– Hạn chế để mạng quá tải (không tải các file lớn khi đang mirror)

Mirror for Samsung TV 1.2

Mirror for Samsung TV

WHAT’S NEW

Version 1.2:

  • Added the option to send diagnostics logs to the developers

REQUIREMENTS

  • Intel, 64-bit processor
  • OS X 10.10 or later

Mirror for Samsung TV 1.2

https://www.fshare.vn/file/V19YRPZICW84

Mirror for Samsung TV 1.3.7

https://www.fshare.vn/file/5SCXG7BO7OJD

Mirror for Samsung TV 1.3.9

https://www.fshare.vn/file/E9VBN21RGPW7

Mirror for Samsung TV 1.4.1

https://www.fshare.vn/file/PKHGHS8HJVLZ

Mirror for Samsung TV 1.4.2

https://www.fshare.vn/file/2X97Z38INIAM


Leave a Comment