Cryptey – Hiển thị giá của các đồng tiền điện tử ngay trên Menubar

Cryptey – Hiển thị giá của các đồng tiền điện tử ngay trên Menubar

Aug 31, 2017

Business

0 0

Cryptey (trước đây là Coiney) là ứng dụng đơn giản, sau khi cài sẽ hiện ngay trên Menubar cho phép bạn theo dõi các mức giá hiện tại cho tất cả các đồng tiền lớn như Bitcoin, Litecoin, Ethereum và nhiều đồng tiền khác…

Bạn có thể thêm các mức giá quan trọng nhất vào thanh menu để luôn hiển thị hoặc thêm chúng vào danh sách yêu thích để có thể theo dõi dễ dàng hơn. Với một vài bước, bạn có thể truy cập tất cả các mức giá từ 3 giao dịch chính (BTC-e, Bitfinex và Kraken), được cập nhật mỗi phút.

Features:
Add rates to the menubar
Add rates to favourites list, hidden under app’s menubar icon
Access all rates from BTC-e, Bitfinex, and Kraken
3 major exchanges supported, and more to come
Always current rates, updated every minute
Easy to use and lightweight
Elegant interface that blends in perfectly into your macOS in both light and dark mode

Cryptey 1.4.3

https://www.fshare.vn/file/J6XWIJYV86Y1

Cryptey 1.4.4

https://www.fshare.vn/file/G3SFJ4MLSVT6


Leave a Comment