WiFi Explorer – Xem tất cả các thông tin về mạng Wifi

WiFi Explorer – Xem tất cả các thông tin về mạng Wifi

WiFi Explorer sẽ quét, tìm và khắc phục sự cố mạng không dây.

Xác định nhanh các xung đột kênh, tín hiệu chồng chéo hoặc các vấn đề cấu hình có thể ảnh hưởng đến kết nối và hiệu suất của mạng không dây tại nhà hoặc văn phòng của bạn.

Nhận thông tin chi tiết về mạng: tên (SSID), địa chỉ MAC (BSSID), nhà sản xuất thiết bị, cường độ tín hiệu (RSSI), tiếng ồn, kênh, băng tần, cấu hình bảo mật, tốc độ dữ liệu được hỗ trợ và nhiều hơn nữa.

WiFi_Explorer_v2.3.2

https://www.fshare.vn/file/IMDO2X982B6K


Leave a Comment