Resume & CV Expert – Mẫu đơn xin việc chuyên nghiệp

Resume & CV Expert – Mẫu đơn xin việc chuyên nghiệp

Jun 27, 2017

Business

2 0

Resume & CV Expert cung cấp các mẫu sơ yếu lý lịch hiện đại và chuyên nghiệp thiết lập để giúp bạn ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Nó cung cấp bộ sưu tập dễ sử dụng cho Word của Microsoft. Tất cả các thành phần chính có thể dễ dàng chỉnh sửa và tùy biến theo ý của bạn, theo thông tin của cá nhân bạn

Resume & CV Expert 3.0

https://www.fshare.vn/file/GMG4ZENU2DGU


Leave a Comment