PlistEdit Pro – JSON editor chuyên dụng trên Mac

PlistEdit Pro – JSON editor chuyên dụng trên Mac

Jun 27, 2017

Developer

0 0

Các nhà phát triển Mac và iOS phải chỉnh sửa nhiều danh sách thuộc tính và tệp JSON trong khi phát triển các ứng dụng của họ. PlistEdit Pro giúp chỉnh sửa các tệp này dễ dàng hơn bằng cách cung cấp giao diện hấp dẫn và mạnh mẽ.

PlistEdit Pro 1.8.6

https://www.fshare.vn/file/B7S51H1DGZDL


Leave a Comment