Beamer 3.3 – Stream bất kỳ file Video nào từ Mac tới Apple TV.

Beamer 3.3 – Stream bất kỳ file Video nào từ Mac tới Apple TV.

Jun 27, 2017

MAC APPLICATION

0 0

Kéo bất kỳ tệp phim nào vào Beamer và nó sẽ bắt đầu steam không dây đến TV của bạn với Apple TV ngay lập tức. Không yêu cầu jailbreak.
Không cần chuyển đổi
Beamer chơi được gần như tất cả các tệp phim, vì vậy bạn không cần phải chuyển đổi video của mình. Các tệp tin AVI, MOV, MKV, WMV và FLV sẽ chơi tốt.

OS X 10.10 or later, 64-bit processor

Beamer 3.3

https://www.fshare.vn/file/DA27KZZQGTEB


Leave a Comment