Hide Desktop Files – Ẩn file trên Desktop Mac

Hide Desktop Files – Ẩn file trên Desktop Mac

May 26, 2017

Other

0 0

Desktop của bạn thường chứa đầy các file và thư mục làm bạn rối mắt và mất tập trung. Với Hide Desktop Files, bạn có thể ẩn tất cả chỉ với một cú click chuột.

Hide Desktop Files 1.0

https://www.fshare.vn/file/U772ELJL2AXJ


Leave a Comment