Barcode Maker – Phần mềm tạo mã vạch

Barcode Maker – Phần mềm tạo mã vạch

May 26, 2017

Business

0 0

Barcode Maker là cách nhanh nhất để tạo ra 18 loại mã vạch khác nhau, cần thiết cho việc quản lý và bán sản phẩm của bạn

Tất cả những gì bạn cần làm là nhập Mã sản phẩm, click “Process“. Mã vạch của bạn sẽ được tạo. Nó sẽ được copy vào Clipboard và bạn chỉ việc dán vào ứng dụng bạn thường sử dụng như : Pages, Photoshop,… hoặc các phần mềm tương tự khác.

Kích thước số có thể chọn từ 10 đến 30 đơn vị.

Barcode Maker 2.24

https://www.fshare.vn/file/8HK3GPXDNYN1


Leave a Comment