Tuneskit iBook Copy for Mac – Ứng dụng hỗ trợ copy iBook bản quyền trên Apple iBook

Tuneskit iBook Copy for Mac – Ứng dụng hỗ trợ copy iBook bản quyền trên Apple iBook

Apr 23, 2017

Developer

2 1

TunesKit iBook Copy là ứng dụng giúp bạn Remove iBook DRM nhờ đó bạn có thể dễ dàng copy các định file iBook tải từ Apple iBook và chuyển thành các file ePub bình thường mà không làm giảm chất lượng của iBook mà vẫn giữ nguyên meda data, tác giả, ảnh cover, publisher…

Các tính năng chính:

Remove DRM from Apple iBook ePub files
Copy DRMed iBooks to DRM free ePub files with 1:1 ratio
Retain meta-information including author, cover, publisher, date, etc

REQUIREMENTS

OS X 10.8 or later, 64-bit processor

Tuneskit iBook Copy 2.1.2

https://www.fshare.vn/file/64TJXT1FSGMI


Leave a Comment