iPIN – Phần mềm lưu mã Pin và mật khẩu an toàn

iPIN – Phần mềm lưu mã Pin và mật khẩu an toàn

Hãy tưởng tượng bạn có vài chục tài khoản khác nhau. Nếu đặt chung 1 mật khẩu thì không bảo mật, chưa kể là các loại thẻ ngân hàng với mã pin khác nhau… Bạn không thể nhớ hết được tất cả các mật khẩu đó. Bạn không biết nên ghi nhớ ở đâu, bạn không thể ghi chép vô sổ (sợ bị lộ). Lúc này iPin chính là phần mềm bạn cần

iPin cho phép bạn lưu tất cả các loại mật khẩu với cơ chế mã hóa an toàn, bảo mật tối đa.


Leave a Comment