1Password 6.6.4 – ứng dụng quản lý tất cả mật khẩu cho Mac

1Password 6.6.4 – ứng dụng quản lý tất cả mật khẩu cho Mac

Mar 27, 2017

Business

0 0

Bạn đã bao giờ quên một mật khẩu để đăng nhập vào thư mục hoặc ứng dụng yêu thích của mình? 1Password for Mac có thể ghi nhớ tất cả thông tin và mật khẩu đăng nhập, cũng như giữ cho chúng luôn được an toàn. Tất cả những gì người dùng cần là tạo và ghi nhớ một mật khẩu chính.

– Tất cả các thông tin bí mật của bạn, bao gồm cả mật khẩu, bản sắc, và thẻ tín dụng, được lưu giữ trong một nơi an toàn được cung cấp bởi hệ điều hành X Keychain của Apple.
– 1Password phần mở rộng trình duyệt hỗ trợ chrome, Safari, Camino, Firefox, OmniWeb, DEVONagent, NetNewsWire, Netscape Navigator, và Flock.
– Tất cả các phần mở rộng trình duyệt chia sẻ các dữ liệu được lưu trữ trong keychain có nghĩa là bạn không bao giờ cần phải tự sao chép các mật khẩu của bạn giữa các trình duyệt hoặc từ trình quản lý mật khẩu một trình duyệt bao giờ trở lại!1passwordWHAT’S NEW

Version 6.5.1:

1Password can now be unlocked with your fingerprint on the new Touch ID-capable MacBook Pro.
Touch Bar support has landed! While using 1Password you will see enhanced controls in the Touch Bar on your new MacBook Pro.
1Password has a whole new first-run experience! Setting up 1Password has never been easier.
You can now scan 1Password Account codes using the FaceTime HD camera on your Mac!
1Password can now fill additional text, email, and password fields for items created outside the browser extension.
1Password will now ask you to migrate items from your Primary vault to newly added Personal vaults when adding a 1Password.com Account.
1Password will now offer to automatically add any 1Password.com account to 1Password for Mac after signing into that account in your web browser.
Added the ability to copy 1Password Documents across 1Password.com accounts.
Added a Download Local Copy item to the context menu for Document items.
Added the ability to manage your 1Password account subscription within the app (AgileBits Store Only).

REQUIREMENTS

OS X 10.10 or later, 64-bit processor

1Password 5.3.2

https://www.fshare.vn/file/S4VS4TMABFVV

1Password 5.4.2

https://www.fshare.vn/file/KAID454VS4VT

1Password 6.1.0

https://www.fshare.vn/file/OFRATZ8XQNO9

1Password 6.2

https://www.fshare.vn/file/Y5FJ4OTR54VQ

1Password 6.2.1

https://www.fshare.vn/file/P468EYG4WVGD

1Password 6.3.3

https://www.fshare.vn/file/RNO7MA83HTEB

1Password 6.3.5

https://www.fshare.vn/file/KCRLDTPSK9BF

1Password 6.5.1 (Hỗ trợ unlock bằng Touch ID trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/KCRLDTPSK9BF

1Password 6.5.3 (Hỗ trợ unlock bằng Touch ID trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/8SY8WN912X99

1Password 6.6.1 (Hỗ trợ unlock bằng Touch ID trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/3KF3US51I4TH

1Password 6.6.2 (Hỗ trợ unlock bằng Touch ID trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/SD9VCUWSWYST

1Password 6.6.4 (Hỗ trợ unlock bằng Touch ID trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/MTY1ZO4ATX1Y


Leave a Comment